Pozvánka (zde ke stažení plné znění pozvánky) na valnou hromadu představenstva společnosti Taiko, a.s.,
která se bude konat dne 22.6.2016