Zveme Vás na valnou hromadu představenstva (zde ke stažení plné znění pozvánky) společnosti Taiko, a.s.,
která se bude konat dne12.6.2017